Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Enskilt testamente » Arvingar enskild egendom

199 kr

Mall för dig som ska skriva ett enskilt testamente där du föreskriver att dina arvingar erhåller sitt arv efter dig som enskild egendom.

Att arvet görs till enskild egendom medför att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning om en arvinge skiljer sig eller avlider. Genom att göra arvet till enskild egendom ser du till att ditt arv stannar ”inom släkten”.

MallAssistans ingår när du köper denna mall. Mallen levereras till dig per e-post och du har den omedelbart efter din beställning.

Enligt ärvdabalken är huvudregeln att en arvinge inte ärver sitt arv som enskild egendom. Detta innebär att arvet kommer att ingå i en bodelning om en arvinge skiljer sig eller avlider. Arvegodset riskerar därför att ”gå förlorat” i arvingens bodelning.

Du kan skydda dig och dina arvingar mot denna risk genom att skriva ett testamente där du föreskriver att den egendom som de ärver efter dig ska vara deras enskilda egendom. Att arvet görs till enskild egendom medför att den ärvda egendomen inte kommer att ingå i en bodelning. Detta innebär att arvingen kan vara säker på att behålla egendomen vid en skilsmässa.

Använder du dig av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skriva ett testamente som innebär att den egendom som arvingarna erhåller i arv efter dig kommer att ärvas som enskild egendom.

Snabbt, enkelt och smidigt

I denna mall är själva testamentsförordnandet förifyllt varför du inte behöver vara orolig för att du ska formulera dig felaktigt i något avseende. Det enda du behöver göra är att skriva in dina personuppgifter i testamentet och se till att testamentet undertecknas av såväl dig själv som två vittnen. Därefter har du ett gällande testamente där dina arvingar ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom.

När denna mall är lämplig att använda

Hur ett testamente ska utformas beror alltid omständigheterna i det enskilda fallet och vad man vill uppnå med testamentet. Denna mall används ofta av ogifta personer med bröstarvingar (barn och barnbarn) som vill skydda bröstarvingarna från att ”förlora” sitt arv i samband med en skilsmässa.

Denna dokumentmall är ett intressant alternativ om följande omständigheter föreligger:

  1. du är inte gift,
  2. du vill att ditt arv ska fördelas mellan dina arvingar enligt den allmänna arvsordningen i ärvdabalken, samt
  3. du vill att arvingarna ska ärva egendomen som enskild egendom.

Arvsordningen enligt ärvdabalken innebär, enkelt förklarat, att i första hand ärver dina bröstarvingar (barn och barnbarn) dig. Finns det inte några bröstarvingar ärver dina föräldrar dig och har någon av föräldrarna avlidit ärvs den förälderns andel av dina syskon.

I mallen anges även att avkastningen, som t. ex. ränta, ska vara enskild egendom. Även vad som träder istället för den enskilda egendomen ska vara enskild egendom. Detta innebär att om en arvinge säljer den egendom som erhållits i arv blir betalningen för den enskilda egendomen enskild egendom.

Avslutningsvis anges i mallen att testamentet ska tolkas enligt svensk lag och skulle tvist uppstå rörande testamentet ska detta avgöras av svensk domstol. Denna bestämmelse har till syfte att undvika att utländsk lag blir tillämplig på testamentet eller att en domstol i utlandet kan avgöra en eventuell tvist.

Alternativa mallar för testamente

Vill du att ditt arv ska fördelas på ett annat sätt än vad som gäller enligt den allmänna arvsordningen bör du använda dig av en annan mall. Vi har ett stort antal olika blanketter för testamenten och du hittar dessa via följande sida: Mallar för testamenten

Är du osäker på vilken mall som passar för just din situation är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall.

Vad som ingår vid köp av denna dokumentmall

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Mallen levereras i word-format och pdf-format. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan öppna i till exempel Adobe Reader. Du använder dig av det format som passar dig bäst.

Får du problem när du ska öppna mallen eller något liknande är du välkommen att kontakta vår MallAssistans så får du omgående hjälp.