Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Enskilt testamente » Grundmall

199 kr

Dokumentmall för dig som ska skriva ett enskilt testament och som själv vill formulera hur arvet efter dig ska fördelas.

Mallen är mycket pedagogiskt utformad och du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i mallen och vad du ska tänka på när du skriver ett testamente.

MallAssistans ingår när du köper denna mall. Mallen levereras till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning.

Ett testamente måste uppfylla ett antal formkrav för att vara giltigt. Ett testamente som inte uppfyller dessa krav kan klandras inför en domstol som kan ogiltigförklara testamentet. Som exempel på några av kraven på ett testamente kan nämnas att det måste vara upprättat i skrift och det måste vara bevittnat av två testamentsvittnen.

Använder du dig av denna dokumentmall för testamente kan du vara säker på att ditt testamente uppfyller de formkrav som ställs på ett testamente. När du laddar ner din mall får du dessutom en skriftlig handledning som steg för steg förklarar hur du ska fylla i mallen och du får även tips på vad du bör tänka på när du själv skriver ett testamente.

Du kan känna dig lugn trygg när du använder dig av denna mall för att skriva ditt testamente.

Testamentsförordnandet

Denna mall är en grundmall vilket innebär att den uppfyller alla formkraven men det finns inte någon text vad avser själva testamentsförordnandet, det vill säga den del av testamentet där du anger vem som ska ärva dig och vem som ska ärva vad. Denna del av testamentet ska du själv fylla i och så länge du följer arvsreglerna i ärvdabalken kan du därför fritt formulera hur du vill att ditt arv ska fördelas.

Reglerna i ärvdabalken om hur arvet ska fördelas har framförallt betydelse när det finns bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt till arv och kan därför inte ”skrivas bort” i ett testamente. Det är därför viktigt att du har kunskap om dessa regler när du ska formulera ditt testamentsförordnande.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna mall är till för dig som vill skriva ditt testamente och ha stor frihet att, inom ramen för ärvdabalkens regler, formulera ditt testamente som du önskar.

Exempel:
Karl-Erik lever ensam sedan länge och han har bestämt sig för att nu är det dags att skriva sitt testamente. Han har två barn och fyra barnbarn och han vill ange vad var och en ska erhålla i arv från honom samtidigt som de erhåller arvet som enskild egendom. Han vill dessutom testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap till ideell förening som tar hand om övergivna djur. Karl-Erik kan använda sig av denna mall för att skriva sitt testamente.

Andra mallar för testamente som kan vara av intresse

Vi har flera olika mallar för testamenten. I vissa av dessa mallar är texten för testamentsförordnandet redan ifyllt. Är du osäker på hur du ska formulera testamentsförordnandet kan kanske någon av de mallarna vara ett bättre alternativt för din del.

Du kan titta närmare på våra olika mallar och blanketter för testamenten via följande länk: Dokumentmallar för testamenten

Är du osäker på vilken mall som passar för just din situation kan du kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall. Du når oss enklast via något av våra kontaktformulär, per e-post via info@mallbanken.se eller via vår chatt.

Leverans och innehåll

När du har beställt din dokumentmall, får du inom ett par sekunder ett e-postmeddelande. I e-postmeddelandet finns din dokumentmall och en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i mallen.

Du får dokumentmallen i två olika format – word och pdf. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du öppna i ditt pdf-program.

Stöter du på problem när du ska använda dig dokumentmallen kan du kontakta vår MallAssistans som snabbt hjälper dig.