Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente >> Inbördes testamente mellan sambor >> Fri förfoganderätt och enskild egendom

199 kr

Mall för testamente mellan två sambor där samborna ärver varandra och när båda samborna har avlidit ärver arvingarna kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter du behöver skriva in i mallen är testamentsgivarnas personuppgifter.

Mallen levereras per e-post och MallAssistans ingår när du använder denna dokumentmall.