Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Borgensåtagande » Bostad » En borgensman

229 kr

Mall för borgensåtagande avseende bostad med en borgensman.

Med denna dokumentmall kan du skapa ett borgensåtagande där en borgensman går i borgen för en person som ingått ett hyresavtal avseende en bostad. Betalar hyresgästen till exempel inte sin hyra i rätt tid kan hyresvärden begära att borgensmannen betalar.

Mallen är mycket enkel att fylla i och det tar endast ett par minuter för dig att skapa borgensåtagandet. Du får mallen per e-post direkt efter att du gjort din beställning och du får den i såväl wordformat som pdf-format.

MallAssistans finns till hands om du skulle behöva hjälp när du ska fylla i mallen.