Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Fullmakt » Generell Fullmakt

229 kr

Mall för fullmakt som du kan använda för att snabbt och enkelt skriva en generell fullmakt där fullmaktshavaren får en omfattande behörighet att företräda fullmaktsgivaren.

Mallen är mycket pedagogiskt utformad och du skriver själv snabbt in de uppgifter som behövs. Därefter är det endast att skriva ut och underteckna din fullmakt.

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter din beställning och du kan omgående använda dig av dokumentmallen. MallAssistans ingår när du köper denna mall.

Med hjälp av denna mall kan du själv skriva en generell fullmakt. Med generell fullmakt avses en fullmakt där fullmaktsgivaren ger fullmaktshavaren en mycket omfattande behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Enligt denna fullmaktsmall får fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla dennes angelägenheter av vad slag de än må vara.

Som exempel på åtgärder som omfattas av denna fullmakt kan nämnas följande:

  • ta emot och kvittera medel, postförsändelser, värdeförsändelser och andra värdehandlingar,
  • ingå avtal om köp och försäljning av egendom,
  • ta ut och i övrigt disponera medel på fullmaktsgivarens bankkonton, värdepappersdepåer och andra konton eller motsvarande på vilka Fullmaktsgivaren har tillgångar,
  • ta del av fullmaktsgivarens sjukvårdsjournaler, akter, uppgifter och övriga handlingar av vad slag de än må vara inom socialtjänsten, Försäkringskassan eller andra myndigheter,
  • företräda fullmaktsgivaren och därvid utföra och bevaka fullmaktsgivarens talan gentemot privatpersoner, myndigheter eller juridiska personer.

Som framgått av ovan omfattas även bankärenden av denna fullmakt. Emellertid har varje enskild bank sina egna och specifika krav på hur en fullmakt för bankärenden ska vara utformad för att godkännas. Rådet är därför att utöver denna generella fullmakt även upprättat en särskild bankfullmakt bör bankärenden vilken är utformad utifrån just din banks instruktioner och krav.

Vill du skriva en fullmakt där fullmaktshavaren får en mindre omfattande behörighet kan du titta närmare på vår grundmall för fullmakt som du hittar via följande länk:

Vill du titta närmare på samtliga våra mallar för fullmakter kan du göra detta via följande länk:

Mallar för fullmakter

Leverans av dokumentmallen m m

Dokumentmallen levereras till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Du får mallen i såväl word- som pdf-format och du kan själva välja om du vill fylla i mallen på din dator eller skriva ut mallen för att därefter fylla i den för hand.

Stöter du på problem när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta vår MallAssistans som står redo att hjälpa dig. Du når dem antingen via e-post eller via får chatt-funktion här på webbplatsen.

Artikelnr: MB460DP Kategori: Etiketter: , , , , , , , ,