Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » inbördes mellan makar » utan bröstarvingar » efterlevande make ärver med full äganderätt

229 kr

Mall för för inbördes testamente mellan makar som inte har några bröstarvingar och som vill att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Att kvarlåtenskapen ärvs med full äganderätt innebär att den efterlevande maken kan gör vad hen vill med egendomen. Det är till och med möjligt för den efterlevande maken att testamentera bort egendomen.

Mallen är mycket enkel att fylla i och den enda som behövs är makarnas underskrifter samt bevittning av två testamentsvittnen. Du får dessutom mallen i både word- och pdf-format och du kan både fylla i mallen på datorn som att skriva ut den för att därefter fylla i den för hand.

Du får mallen per e-post i samma stund som du slutför din beställning. Skulle du stöta på problem när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta vår MallAssistans.