Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Borgensåtagande » Bostad » Två borgensmän

229 kr

Mall för borgensåtagande avseende bostad med två borgensmän.

Med denna mall kan du snabbt och enkelt skriva ett borgensåtagande där två personer går i borgen för en person som ingått ett hyresavtal. Uppfyller inte hyresgästen sina åtaganden enligt hyresavtalet, t ex genom att inte betala hyran, kan hyresvärden begära att någon av borgensmännen betalar i stället.

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter att du gjort din beställning. Du får mallen i två olika format – Word och pdf.

Vår mycket vänliga MallAssistans finns tillgänglig om du har några frågor när du ska fylla i mallen.