Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Framtidsfullmakt » Vidsträckt befogenhet

229 kr

Mall för dig som ska skriva en framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet.

Mallen är mycket enkel att fylla i och det tar endast ett par minuter för dig att skapa en framtidsfullmakt.

MallAssistans ingår vid köp av denna dokumentmall. Leverans sker omgående och du har mallen i din e-post inom högst en eller par minuter efter din beställning.

Denna mall innebär att en person (fullmaktsgivaren) kan ge fullmakt med mycket omfattande befogenhet till en eller flera personer (fullmaktshavaren) att företräda hen. Det kan gälla t.ex. att fullmaktshavaren ska företräda fullmaktsgivaren gentemot organisationer, företag, banker och myndigheter m.fl. Det kan också innebära att personen som ger fullmakten, behöver hjälp med vardagliga göromål.

Du kan också skriva i framtidsfullmakten att du vill att fullmaktshavaren ska ange en redovisning varje år hur hen har hanterat dina medel under det gångna året.

Vidare kan du precisera om personen eller personerna har rätt till ersättning och vem som ska ta över, när hen inte längre vill eller kan vara fullmaktshavare.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna framtidsfullmakt kan användas av en person som vill skriva en framtidsfullmakt där fullmaktshavaren får en mycket omfattande behörighet att företräda fullmaktsgivaren.

Exempel på situation när denna mall kommer till användning

Helga har börjat känna sig lite krasslig på sista tiden och har bestämt sig för att skriva en framtidsfullmakt med långtgående befogenheter. Hon har tre vuxna barn som mer än gärna vill ställa upp och hjälpa till. Helga bestämmer sig för att hon vill dela upp sysslorna mellan dessa tre, för att göra det lättare för dem.

Vad som ingår vid köp av denna dokumentmall

När du har beställt din framtidsfullmakt, får du omgående ett mejl i vilket det finns en länk. När du klickar på länken kommer dokumentmallen att laddas ner till din dator. Du får dokumentmallen i två versioner - word och pdf.
Du öppnar sedan en av dessa filer och fyller i din framtidsfullmakt, skriver ut det och signerar det.

Uppstår det några problem, finns MallAssistans tillgänglig för dig.