Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Fullmakt » Grundmall för privatpersoner

229 kr

Mall för fullmakt mellan privatpersoner.

Med hjälp av denna mall kan du snabbt och enkelt skriva en giltig fullmakt mellan två privatpersoner. Mallen är mycket enkel att fylla i och det tar endast ett par minuter innan du har en professionellt utformad och gällande fullmakt. Du anger själv i fullmakten vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning.

MallAssistans ingår när du köper denna mall. Mallen levereras till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning.

Ska du skriva en fullmakt mellan två personer kan du använda dig av denna fullmaktsmall. Du anger själv i fullmakten vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning. Till exempel kan du ange att fullmaktshavaren ska ha rätt att göra inköp, förhandla med myndigheter, kvittera ut en leverans, ta del av handlingar för att endast nämna några exempel.

Mallen är mycket enkel att fylla i och genom att kryssa i olika rutor kan du ange de vanligaste åtgärderna i en fullmakt. Därefter kan du själv skriva andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten. Är du osäker på något när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta vår MallAssistans som gärna hjälper dig.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna fullmakt kan användas av privatpersoner som behöver hjälp i vardagen med olika ”vardagsbestyr”.

Alteranativa fullmaktsmallar

Behöver du en fullmakt där fullmaktshavaren ska ha rätt att företräda fullmaktsgivaren inom i princip samtliga områden har vi en särskild fullmakt, benämnd Generell Fullmakt”, för just den situationen. Du kommer till den mallen via följande länk: Mall för generell fullmakt

Behöver du en fullmakt för försäljning av en bil, motorcykel eller något annat fordon hittar du en särskild fullmakt för försäljning av fordon via följande länk: Mall för försäljning av fordon

Ska du upprätta en framtidsfullmakt finner du en mall via följande länk: Mall för framtidsfullmakt.

Vill du titta närmare på samtliga våra mallar för fullmakter kan du gör detta via följande länk: Mallar för fullmakter.

Exempel på situation när denna mall kommer till användning

Greta har under en längre tid varit sjuk och nu känner hon att hon skulle behöva hjälp för att göra vardagen smidigare. Hon kan för tillfället inte själv utföra några ärenden utanför hemmet varför hon vill att hennes systerdotter Anna ska hjälpa henne. Med hjälp av denna dokumentmall upprättar Greta en fullmakt där hon ger Anna i fullmakt att företräda henne vid kontakter med bland annat hemtjänsten och hyresvärden.

Vad som ingår vid köp av denna dokumentmall

Du har din dokumentmall per e-post omedelbart efter din beställning. Du får mallen i både word-och pdf-format och du får även en instruktionsskrift som förklarar hur du fyller i mallen och vad du bör tänka på när du skriver en fullmakt.

Du kan fylla i uppgifterna i fullmakten på datorn eller för hand om du tycker det är enklare. Stöter på problem när du ska fylla i dokumentmallen är du välkommen att kontakta vår MallAssistans så kommer de att hjälpa dig.