Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar » utan bröstarvingar » Fri förfoganderätt och enskild egendom

229 kr

Mall för inbördes testamente där makarna ärver varandra med fri förfoganderätt. När båda makarna har avlidit ärver arvingarna egendomen som enskild egendom.

Mallen är mycket enkel att fylla i. Det enda som behövs är makarnas personuppgifter och namteckningar samt bevittning av två personer. Därefter har du ett gällande testamente.

Mallen skickas till dig per e-post och du har den direkt efter din beställning. MallAssistans ingår när du använder denna dokumentmall.

De flesta makars önskan, vad avser deras testamente, är att den av makarna som överlever den andre ska sitta kvar i ”orubbat bo” och när båda makarna har avlidit ska arvingarna får egendomen i form av enskild egendom. Att egendomen görs till enskild egendom innebär bland annat att en arvinge inte riskerar att ”förlora” arvegodset i en bodelning om arvingen skulle skilja sig. Genom att göra arvet till enskild egendom ser man till att det stannar ”inom släkten”.

Har makarna endast gemensamma barn är huvudregeln att den efterlevande maken sitter i ”orubbat bo”. Ska arvingarna ärva egendomen som enskild egendom måste emellertid makarna skriva ett testamente där detta anges.

Med denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skriva ett testamente mellan två makar, som inte har några barn eller endast har gemensamma barn, där makarna kommer överens om:

  1. att den efterlevande maken ärver egendomen med fri förfoganderätt, samt
  2. att när båda makarna har avlidit ska kvarlåtenskapen ärvas av arvingarna med fri förfoganderätt.

Det enda som du behöver skriva in i dokumentmallen är makarnas och vittnenas personuppgifter och adresser. Därefter ska testamentet undertecknas av makarna och vittnena och när det är gjort har du ett giltigt testamente. Du behöver inte själv skriva in något i testamentet om hur egendomen ska fördelas. Den del av testamentet där makarna anger hur arvet efter dem ska fördelas, det så kallade testamentsförordnandet, är redan ifyllt.

Vem kan använda sig av denna mall för testamente mellan makar?

Denna mall kan användas av två makar, som inte har några barn eller endast har gemensamma barn, och som vill ärva varandra och när de båda har avlidit ska arvet fördelas mellan arvingarna såsom enskild egendom.

Har någon av makarna särkullbarn är denna mall inte lämplig. Ett särkullbarn har alltid rätt till arv efter sin förälder vilket är en situation som denna mall inte är anpassad för.

Andra mallar för testamenten mellan makar

Vi har ett antal olika dokumentmallar för dig som ska skriva ett testamente. Passar inte denna mall för din situation kan du titta närmare på några av våra andra mallar och blanketter för testamente vilka du finner här:

Hittar du inte den mall som du söker efter får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall.

Vad som ingår när du laddar ner din dokumentmall

Mallen skickas till dig med e-post per automatik när du gjort din beställning. Som regel har du din dokumentmall i din e-post inom ett par sekunder efter att du har gjort din beställning.

Du får mallen i både word-format och pdf-format. Detta innebär att du kan fylla i mallen i såväl ditt ordbehandlingsprogram som ditt pdf-program. Du väljer själv vilket av formaten som du vill använda dig av men de flesta av våra kunder väljer att fylla i mallen i sitt ordbehandlingsprogram som Word eller liknande.

Får du problem när du ska använda dig av mallen kan du kontakta vår MallAssistans som ser till att din mall fungerar som den ska på din dator.