Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Äktenskapsförord » Äktenskapsförord mellan blivande makar » Viss egendom enskild

229 kr

Detta är en mall för äktenskapsförord vilken kan användas av två personer som ska gifta sig och vill skriva ett äktenskapsförord där viss särskilt angiven egendom görs til enskild egendom.

Förutom en mall för äktenskapsförord får du även fullständiga registreringshandlingar samt en skriftlig handledning som förklarar hur du snabbt och enkelt registrerar äktenskapsförordet.

MallAssistans ingår när du köper denna dokumentmall.

Syftet med att skriva ett äktenskapsförord och göra viss egendom till enskild egenom är att undanta denna egendom från en framtida bodelning om makarna skulle skilja sig eller någon av dem skulle avlida. Genom att skriva ett äktenskapsförord är det möjligt att försäkra sig om att viss egendom inte "övertas" av den andra maken. Egendom som är enskild ingår inte i en bodelning.

Denna mall för äktenskapsförord kan användas av två personer som ska gifta sig och som vill skriva ett äktenskapsförord där de kommer överens om att viss specificerad egendom ska göras till enskild egendom. Det är vanligt att makar i ett äktenskapsförord kommer överens om att till exempel ett visst fritidshus, vissa särskilt specificerade värdepapper, en viss möbel eller ett husdjur - för att endast nämna några exempel - ska vara enskild egendom.

Mallen är mycket enkelt att fylla i. Det enda som behövs är de blivande makarnas personuppgifter och uppgifter om den egendom som ska göras till enskild egendom. Därefter är det endast att skicka in äktenskapsförordet till Äktenskapsregistret för registrering. Självfallet ingår fullständiga registreringshandlingar och en instruktion som förklarar hur du registrerar äktenskapsförordet.

Exempel på situation när denna mall kommer till användning

Peter och Lea har under många år diskuterat äktenskap och har nu bestämt sig för att de vill gifta sig. Peter är ägare till en sommarstuga som han gärna vill hålla utanför en bodelning. Lea å sin sida har en antik möbel samt två hundvalpar som hon inte vill riskera att förlora i en bodelning. De kommer därför överens om att skriva ett äktenskapsförord och kan använda sig av denna mall. I mallen skriver de in egendomen och följer instruktionerna med följd av att egendomen blir enskild egendom och därmed inte kommer att ingå i en framtida bodelning.

Andra mallar för äktenskapsförord

Vi har ett stort utbud av mallar för äktenskapsförord vilka är skapade för att användas i olika specifika situationer. Ska du till exempel skriva ett äktenskapsförord för två personer som ska gifta sig och vill att all deras egendom ska vara enskild egendom kan ladda ner den mallen på följande sida: Mall för äktenskapsförord mellan blivande makar - all egendom enskild

Vill du titta närmare på samtliga våra mallar för äktenskapsförord så kan du gör detta på den här sidan: Dokumentmallar för äktenskapsförord

Omgående leverans av dokumentmallen

När du beställer ditt äktenskapsförord får du omgående ett e-postmeddelande med din dokumentmall. Du får mallen i två versioner, en mall i word-format och en mall i pdf-format. Din pdf-fil kan du öppna med din pdf-läsare och din Word-fil öppnar du enkelt med ditt ordbehandlingsprogram. Du väljer själv vilken fil som du vill använda dig av. Stöter du på problem när du ska använda dig av din dokumentmall kan du kontakta vår MallAssistans som hjälper dig.