Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Skilsmässa » Särlevnadsintyg

229 kr

Dokumentmall för särlevnadsintyg.

Vill du skilja dig och du har barn som bor hemma, eller din make/maka inte vill skilja sig är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid om minst sex månader. Från denna huvudregel finns ett undantag som stadgar att om makarna har levt åtskilda sedan minst två år behöver skilsmässan inte föregås av någon betänketid.

För att du ska kunna bevisa att ni levt åtskilda sedan minst två år kan du ge in ett särlevnadsintyg till domstolen. Är särlevnadsintyget korrekt utformat kommer domstolen att utgå från dessa uppgifter och bevilja skilsmässan utan någon betänketid.

Med hjälp av denna mall för särlevnadsintyg kan du själv skapa ett korrekt utformat särlevnadsintyg. Du skapar dessutom särlevnadsintyget på endast ett par minuter.

Mallen skickas omgående till dig per e-post och du får den i såväl Word- som pdf-format. När du köper denna mall får du tillgång till vår MallAssistans.

Med stöd av den här mallen kan du själv skapa ett särlevnadsintyg som uppfyller domstolens krav. Ett särlevnadsinstyg används i samband med en skilsmässa till styrkande av att makarna levt åtskilda sedan minst två år. När två makar har levt åtskilda sedan minst två år behöver en skilsmässa inte föregås av betänketid även om någon av makarna ha hemmavarande barn under 16 år eller någon av makarna motsätter sig skilsmässan.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du själv behöver skriva in är makarnas personuppgifter samt de personer som ska intyga att makarna levt åtskilda. Du skapar ett korrekt utformat särlevnadsintyg på endast ett par minuter. Skulle du stöta på problem eller bli osäker på något kan du kontakta vår MallAssistans som gärna hjälper dig.

Vem kan använda sig av denna mall för särlevnadsintyg?

Denna mall för särlevnadsintyg kan användas av en make, eller båda makarna, som i samband med en ansökan om skilsmässa vill styrka att makarna levt åtskilda sedan minst två år.

Skilsmässa och betänketid

Enligt svensk rätt ska en skilsmässa föregås av betänketid om någon av makarna har barn under 16 år som bor hemma eller någon av makarna inte vill skilja sig. Att en skilsmässa måste föregås av betänketid innebär att makarna måste vänta i minst sex månader innan domstolen kan bevilja skilsmässan. Dessutom måste någon av makarna, eller båda makarna, ansöka om fullföljd av skilsmässan senast inom tolv månader från det att skilsmässoansökan lämnades in till domstolen. Sker inte någon fullföljd inom denna tid förfaller ansökan om skilsmässa och makarna är fortsatt gifta.

Betänketid och särlevnadsintyg

Som bekant är finns det inte några regler utan undantag och detta gäller även reglerna om betänketid. Har makarna levt åtskilda sedan minst två år — och detta kan styrkas — behöver skilsmässan inte föregås av betänketid. Detta gäller även om makarna har hemmavarande barn under 16 år eller någon av makarna motsätter sig skilsmässan.

Makarna kan styrka att de levt åtskilda sedan minst två år genom att ge in ett särlevnadsintyg till domstolen. Ett korrekt utformat särlevnadsintyg är tillräcklig bevisning för att domstolen omgående ska kunna bevilja en skilsmässa även om det finns hemmavarande barn och/eller en make inte vill skilja sig.

Leverans av mall för särlevnadsintyg

Mallen skickas till dig per e-post och du har den i din inkorg inom ett par sekunder från det att du gjorde din beställning. Du får mallen i såväl Word-format som pdf-format. Mallen i Word-format öppnar du enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och mallen i pdf-format öppnar du lika enkelt i din pdf-läsare eller din webbläsare. Du kan därefter skapa ditt särlevnadsintyg på endast ett par minuter.

Artikelnr: MB304DP Kategori: Etiketter: , , , , ,