Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Framtidsfullmakt » begränsad befogenhet

229 kr

Denna framtidsfullmakt är professionellt utformad och du kan på ett enkelt sätt skriva vad du vill att din framtidsfullmakt ska innehålla.

Denna mall är enkel att fylla i och du kan precisera exakt vad du vill att framtidsfullmakten ska omfatta som t.ex. om fullmaktshavaren ska lämna in redovisning för sitt uppdrag, om du vill ersätta fullmaktshavaren, vad händer om fullmaktshavaren inte kan fortsätta sitt arbete etc.

När du köper denna fullmakt, ingår MallAssistans.

 

 

Denna mall har skapats för att kunna hjälpa personer med deras dagliga sysslor, när de inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter, utan att behöva använda sig av gode män eller förvaltare.

 

En framtidsfullmakt är till för att hjälpa privatpersoner att upprätta en fullmakt som börjar att gälla först den dag som personen p.g.a. sjukdom, psykisk störning eller liknande, inte kan hantera sina personliga angelägenheter.
En framtidsfullmakt omfattar personliga eller ekonomiska angelägenheter. Med detta avses allt från att hjälpa till att betala räkningar, hantera abonnemang som t.ex. telefon och tidningar till diverse bankärenden.

Däremot omfattar framtidsfullmakten inte hantering av sjukvård och liknande.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna framtidsfullmakt är avsedd för privatpersoner som vill utse någon eller några som ska ha rätt att företräda dem när de inte längre kan ta hand om sina personliga angelägenheter vid t.ex. en eventuell framtida sjukdom.

Exempel på en situation när denna mall kommer till användning

Elsa och Harry har börjat komma till åren och de har börjat diskutera om de kanske skulle skriva en framtidsfullmakt, om någon av dem skulle bli sjuka och inte längre kunna hantera sina personliga angelägenheter.
Då passar denna framtidsfullmakt perfekt, här kan de skriva in allt de vill att framtidsfullmakten ska innehålla.

Vad som ingår vid köp av denna dokumentmall

När du har beställt din framtidsfullmakt, kommer ett mejl att skickas till dig inom kort. I detta mejl finns det en länk som innehåller två olika filer av din framtidsfullmakt - en pdf-fil och en Word-fil.

Du kan öppna pdf-filen med hjälp av ditt pdf-program eller så öppnar du Word-filen med hjälp av ditt ordbehandlingsprogram. Därefter fyller du i alla uppgifter och skriver sedan ut ditt dokument.

När du har skrivit ut din framtidsfullmakt, glöm inte då att både du och två vittnen måste skriva under dokumentet.

Tveka inte att kontakta vår MallAssistans om du har några frågor som du inte hittar svaret på.