Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar » utan bröstarvingar » efterlevande fri förfoganderätt » förordnande

229 kr

Mall för testamente mellan två makar, som inte har några bröstarvingar, och som vill ärva varandra och när båda har avlidit ska arvet efter båda fördelas det som makarna angett i testamentet.

Mallen är enkel att fylla i och det enda som behöver skrivas in är makarnas personuppgifter samt förordnandet, d v s vad makarna vill ska ske med deras egendom när de båda har avlidit.

Denna mall kan användas av två makar som vill ärva varandra och när de båda har avlidit ska arvet tillfalla till exempel en viss person eller ideel organisation om Läkare utan gränser eller Cancerfonden.

Du får mallen per e-post inom ett par sekunder från det att du gjort din beställning. Mallen levereras i både pfd- och word-format och du väljer själv vilken av versionerna som du vill använda dig av. Skulle du bli osäker på något när du ska fylla i mallen kan du kontakta vår MallAssistans som står beredda att hjälpa dig.