Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar » Grundmall » Fri text

229 kr

Mall för ett inbördes testamente mellan två makar.

Mallen är en grundmall där du själv kan fylla i hur makarna vill att deras kvarlåtenskap ska fördelas. Du kan till exempel ange om makarna ska ärva varandra, vem som ska ärva när båda när makarna har avlidit, om egendomen ska ärvas som enskild egendom m.m.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. När du köper denna mall får du tillgång till vår MallAssistans.

Det är vanligt att makar upprättar ett inbördes testamente när de ska skriva ett testamente. Att makarna skriver ett inbördes testamente innebär att de istället för att skriva var sitt testamente skriver ett gemensamt testamente där det framgår vad som ska ske med deras egendom när någon av dem avlider.

Ofta är det betydligt smidigare för ett gift par att upprätta ett inbördes testamente istället för att makarna upprättar var sitt testamente. Ett inbördes testamente minskar dessutom risken för missförstånd eller att två enskilda testamenten strider mot varandra.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du skriva ett komplett och professionellt utformat testamente mellan två makar. I mallen har utrymmet för testamentsförordnandet lämnats tomt. Det innebär att du själv kan fylla i denna del av testamentet.

Under förutsättning att du följer arvsreglerna i ärvdabalken kan du i princip fritt formulera hur makarnas kvarlåtenskap ska fördelas vid deras bortgång. Du kan till exempel ange att den efterlevande maken ska sitta i ”orubbat bo”, att egendomen ska ärvas som enskild egendom, vad som ska ske när båda makarna avlidit m.m. – så länge du följer reglerna i ärvdabalken har du fria händer att formulera denna del av testamentet.

Vem kan använda sig av denna mall för inbördes testamente?

Denna mall kan användas av två makar som själva vill skriva ett inbördes testamente och som själva vill formulera testamentsförordnandet, det vill säga den del av testamentet där makarna anger hur deras kvarlåtenskap ska fördelas den dag som de avlider.

Andra mallar för testamenten mellan makar

Vi har ett stort utbud av olika mallar och blanketter för testamenten och du kan se samtliga våra testamentsmallar via följande länk: Mallar för testamenten

Ska du skriva ett inbördes testamente mellan två makar med endast gemensamma barn och som önskar att den make som överlever den andre ska sitta kvar i ”orubbat bo”. Vill du dessutom ärva den avlidnes egendom med fri förfoganderätt och vill att era arvingar ska behålla kvarlåtenskapen som enskild egendom finns det en särskild mall för just den situationen. Du finner den mallen här: Mall Testamente mellan makar – Fri förfoganderätt, enskild egendom

Vad som ingår när du laddar ner mallen

Du får din mall i två olika format – Word och pdf. Du väljer själv vilket av dessa format som du vill använda dig av. Word-filen öppnar du enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen öppnar du i ett pdf-program som till exempel Adobe Reader.

Förutom dokumentmallen får du en skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du fyller i mallen samtidigt som du får tips om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente.

Stöter du på problem när du ska öppna dokumentmallen i ditt ordbehandlingsprogram eller i din pdf-läsare är du välkommen att kontakta vår MallAssistans som står till ditt förfogande.