Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Samboavtal » Viss egendom undantas från bodelningsreglerna

229 kr

Mall för samboavtal där samborna kommer överens om att viss egendom ska undantas från sambolagens bodelningsregler.

Genom att använda denna mall kan sambor skriva ett ett samboavtal där kommer överens om att viss samboegendom , som till exempel bostaden, vissa möbler, en TV eller liknande, inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Istället kommer egendomen att behållas av den sambo som äger egendomen.

Mallen är mycket enkel att fylla i och det tar dig endast ett par minuter att skapa ditt samboavtal.

MallAssistans ingår när du köper denna mall. Mallen levereras till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du på några minuter skapa ett samboavtal där två sambor kommer överens om att viss och särskilt angiven samboegendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.

Enligt sambolagen ska sambor vid en bodelning när samboförhållandet upphör dela upp samboegendomen så att samborna erhåller hälften vardera. Det har inte någon betydelse vem av samborna som äger egendomen eller vem av samborna som betalt för egendomen - den ska ingå i bodelningen och delas upp mellan samborna.

Exempel
Birgitta och Castor har varit sambor under lång tid men passionen mellan dem har svalnat varför de har kommit överens om att separera. Under samboförhållandet har de köpt samboegendom för sammanlagt 500 000 kronor. En stor del av detta värde ligger i en exklusiv soffgrupp vilken är värd drygt 200 000 kronor och som är Castors ögonsten. Den har köpts in för att användas gemensamt men det var Castor som betalade för soffgruppen när den köptes. Övrig samboegendom har makarna betalt ungefär hälften vardera för.

 

Vid en bodelning enligt sambolagen ska även soffgruppen ingå. Detta innebär att Birgitta och Castor kommer att få vardera 250 000 kronor i bodelningen.

 

Castor tycker att detta är djupt orättvist då det är han som har betalt för soffgruppen, även om den köptes för att användas gemensamt av honom och Birgitta. Tyvärr är detta, för Castor, ett argument som inte håller rättsligt. Soffgruppen har köpts för gemensam användning varför den är samboegendom och därmed ska ingå i en bodelning - om inte samborna kommer överens om annat.

 

Castor och Birgitta hade kunnat använda sig av denna dokumentmall för att skriva ett samboavtal där de kom överens om att soffgruppen inte skulle ingå i en eventuell bodelning. Genom att ingå ett sådant samboavtal hade soffgruppen inte ingått i bodelningen. Istället hade Castor behållit soffgruppen och bodelningen hade endast omfattat egendom till ett värde om 300 000 kronor. Detta belopp hade delats så att Castor och Birgitta erhöll 150 000 kronor vardera.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna dokumentmall kan användas av två sambor vilka vill skriva ett samboavtal där de undantar viss egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning.

Ett samboavtal kan ingås av två sambor innan de blir sambor men även under samboförhållandet.

Andra mallar för samboavtal

Denna mall för samboavtal kan användas av sambor som endast vill undanta viss egendom från sambolagens bodelningsregler. Vill samborna helt undanta bodelningsreglerna i sambolagen finns det en särskild mall för just det ändamålet. Du finner den mallen via följande länk: mall för samboavtal där all samboegendom undantas från sambolagens bodelningsregler.

Leverans och vad som ingår vid köp av denna dokumentmall för samboavtal

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter din beställning. Du kan därför börja skriva ditt samboavtal redan inom ett par minuter. Du får mallen i både word-format och pdf-format. Word-filen öppnar du i ditt ordbehandlingsprogram och pfd-filen öppnar du i ditt pdf-program eller din webbläsare.

MallAssistans ingår när du använder dig av denna dokumentmall.

Artikelnr: MB251DP Kategori: Etiketter: , , , , , , , , ,