Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan sambor » Grundmall » Fri text

229 kr

Mall för dig som ska skriva ett inbördes testamente mellan två sambor där du själv kan formulera hur sambornas kvarlåtenskap ska fördelas.

En skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du fyller i mallen samt vad du ska tänka på när du skriver ett testamente ingår.

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter din beställning och du kan omgående skriva ditt testamente. MallAssistans ingår när du köper denna mall.

Detta är en dokumentmall för två personer som sammanbor enligt sambolagen och som vill skriva ett inbördes eller gemensamt testamente där de själva kan formulera sin överenskommelse om hur deras kvarlåtenskap ska fördelas. Så länge du följer reglerna i ärvdabalken kan du fritt ange hur arvet efter samborna ska fördelas när de avlider.

Du får även en skriftlig handledning som går igenom hur du fyller i dokumentmallen samt ger dig tips om vad du ska tänka på när du skriver ett testamente mellan två sambor. Du har även tillgång till MallAssistans när du använder dig av denna mall.

Sambor och testamente

Sambor har inte någon arvsrätt efter varandra. Detta innebär att om av samborna avlider ärver den efterlevande sambon inte något efter den sambo som avlidit. Vill sambor ärva varandra, eller av annan anledning styra hur deras kvarlåtenskap ska fördelas när de avlider, måste de upprätta ett testamente.

Även när sambor har barn kan det vara en god idé att samborna upprättar ett inbördes testamente. Detta gäller särskilt om någon av, eller båda, samborna har särkullbarn. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter en avliden förälder. Vill man begränsa denna rätt måste samborna upprätta ett testamente.

Andra mallar för testmaneten

Passar inte mallen för just din situation har vi ett flertal andra mallar och blanketter för testamenten som du kan titta närmare på. Du hittar dessa mallar via följande länk: Mallar och blanketter för testamenten.

Hittar du inte den mall som du söker efter är du välkommen att kontakta så ska vi försöka att tipsa dig om en eller ett par mallar för testmaneten som kan vara av intresse för dig. Du når oss enklast via vår kundtjänst eller via vår chatt.

Leverans och support

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Du får mallen i såväl word-format som pdf-format och du väljer själv vilken av formaten som du vill använda dig av. Dokumentmallen för word-format öppnar du i ditt ordbehandlingsprogram och mallen för pdf-format öppnar du i din pdf-läsare.