Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Äktenskapsförord » Äktenskapsförord mellan makar » All egendom enskild

229 kr

Mall för äktenskapsförord mellan två makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet där de kommer överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom.

MallAssistans ingår vid köp av denna mall och förutom mallen för äktenskapsförord medföljer fullständiga registreringshandlingar och en skriftlig handledning. Dokumenten levereras till dig per e-post ett par sekunder efter din beställning.

Ett äktenskapsförord ingås i syfte att göra egendom till enskild egendom. Att egendom blir enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning. Ett äktenskapsförord kan omfatta såväl endast viss egendom som all egendom i äktenskapet.

Använder du denna mall för att skriva ett äktenskapsförord kommer all makarnas egendom att bli enskild egendom. Det gäller såväl den egendom som de ägde dagen som de gifte sig som den egendom någon av dem förvärvat under äktenskapet samt förvärvar i framtiden.

Även avkastningen (som till exempel ränta) på den enskilda egendomen blir enskild egendom och skulle någon av makarna sälja enskild egendom blir det som träder istället, som till exempel pengar, enskild egendom.

Denna mall är mycket enkel att fylla i, det behövs i princip endast makarnas namn, personnummer och deras underskrifter. Därefter är det bara att skicka in äktenskapsförordet för registrering i Äktenskapsregistret. Självfallet medföljer fullständiga registreringshandlingar samt en skriftlig instruktion hur du gör för att registrera äktenskapsförordet.

Alternativa dokumentmallar

Passar inte denna dokumentmall för just din situation har vi ett stort antal ytterligare mallar för äktenskapsförord. Bland annat finns det mallar för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet, mallar för äktenskapsförord där endast viss egendom görs till enskild egendom och även mallar där du själv kan fritt formulera makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet.

Du finner dessa mallar här: Mallar för äktenskapsförord

Leverans av dokumentmallen

Mallen jämte övriga dokument som ingår skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. Du får mallen i två olika format – word och pdf. Word-filen öppnar du enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen öppnar du lika enkelt i ditt pdf-program. Du väljer själv vilket av formaten som du vill arbeta med.