Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall för borgensåtagande med två borgensmän

229 kr

Mall för borgensåtagande med två borgensmän.

Med denna mall kan du själv skriva ett borgensåtagande där två personer “går i borgen” såsom för egen skuld. Detta innebär att fordringsägaren kan vända sig mot vem som helst av borgensmännen för att kräva in gäldenärens skuld.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du behöver endast skriva in personuppgifter och uppgifter om den skuld som borgensmännen tecknar borgen för.

Blir du osäker på något när du ska fylla i mallen kan du kontakta vår MallAssistans som omgående hjälper dig.