Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Äktenskapsförord » Äktenskapsförord mellan makar » Viss egendom enskild

229 kr

Mall för äktenskapsförord under äktenskapet där makarna har kommit överens om att viss egendom ska vara enskild.

I mallen anger du snabbt och enkelt den egendom som ska vara enskild egendom. Fullständiga registreringshandlingar och en skriftlig instruktion ingår.

MallAssistans ingår vid köp av denna dokumentmall. Leverans sker omgående och du har mallen i din e-post inom ett par sekunder från din beställning. .

Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord även under äktenskapet, det vill säga efter giftermålet. Denna dokumentmall kan användas av ett gift par som vill skriva ett äktenskapsförord där viss egendom görs till enskild egendom. Som exempel på egendom vilken kan göras till enskild egendom kan nämnas en fastighet, en sommarbostad, en viss möbel, en målning eller ett visst fordon för att endast nämna några exempel.

Den egendom som görs till enskild egendom i ett äktenskapsförord ingår inte i en bodelning om makarna skulle skilja sig eller någon av makarna avlider. Genom att göra egendomen till enskild egendom skyddar man sig från att förlora egendomen i en skilsmässa samtidigt som man ser till att egendomen ”stannar inom släkten” vid ett dödsfall.

Mallen är mycket enkelt att fylla i. Det enda du behöver skriva in är makarnas personuppgifter samt specificera den egendom som ska vara enskild egendom. Förutom dokumentmallen för äktenskapsförordet får du även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet samt en skriftlig handledning som förklarar hur du snabbt och enkelt registrerar äktenskapsförordet.

Exempel på en situation där denna mall för äktenskapsförord kan användas

Malin och Tor har varit gifta ett bra tag innan de började prata om att de nog ville skriva ett äktenskapsförord. Malin äger en samling av konstverk jämte ett antikt möblemang som hon har ärvt av sina föräldrar. Tor å sin sida äger en myntsamling och ett fritidshus som han vill behålla vid en eventuell skilsmässa. De kommer därför överens om att skriva ett äktenskapsförord där denna egendom görs till enskild egendom och kan använda sig av vår mall för äktenskapsförord.

Andra mallar för äktenskapsförord som kan vara av intresse

Passar inte denna mall för det äktenskapsförord som du ska skriva har vi ytterligare ett antal olika mallar för äktenskapsförord. Till exempel har vi mallar där all egendom görs till enskild egendom och även mallar där du själv kan formulera makarnas överenskommelse.

Du kommer till våra mallar för äktenskapsförord via följande länk: Mallar och blanketter för äktenskapsförord

Leverans av dokumentmallen och vad som ingår

Dokumentmallen skickas dig per automatik i samma sekund i som du slutför din beställning. Du får dokumentmallen i såväl word-format som pdf-format. Du kan därför välja ett öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller i din pdf-läsare. Du väljer själv det som du tycker är enklast.

Skulle du stöta på problem när du ska öppna eller använda dig av dokumentmall kan du kontakta vår MallAssistans som hjälper dig.