Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Fullmakt » Rättegångsfullmakt

229 kr

Mall för rättegångsfullmakt.

Med stöd av den här mallen kan du själv skriva en giltig rättegångsfullmakt. En rättegångsfullmakt används för att utse en person som ska vara ombud i en rättegång. Utan en rättegångsfullmakt är det inte möjligt att agera som ombud vid en domstol.

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning. Du kan därför skriva din rättegångsfullmakt redan inom ett par minuter. Stöter du på problem eller har några frågor kan du kontakta vår MallAssistans som står till ditt förfogande.

Ska du företräda en privatperson eller ett företag i ett mål eller ett ärende inför en domstol måste du ha en rättegångsfullmakt. Har du inte en rättegångsfullmakt kan du inte agera som ombud i en rättegång. Med denna dokumentmall kan du på egen hand enkelt skriva en egen rättegångsfullmakt. De enda uppgifter som du behöver fylla i är fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens företags- eller personuppgifter samt vilket mål eller ärende som fullmakten avser.

Den som utfärdar fullmakten (fullmaktsgivaren) kan vara såväl en fysisk person som en juridisk person. Mallen kan därför användas av såväl privatpersoner som företag vilka ska utse ett ombud i en rättegång. Emellertid är det endast är fysiska personer som kan agera som ombud i en rättegång. Det är därför inte möjligt för en juridisk person, som till exempel ett aktiebolag, att vara ombud (fullmaktshavare) i en rättegång.

Exempel på när mall för rättegångsfullmakt kan användas

Anna har blivit stämd av en hantverkare som utfört arbeten i hennes lägenhet. Hantverkaren begär att Anna ska betala ett belopp om 15 000 kronor till hantverkaren med anledning av de arbeten som hantverkaren har utfört i Annas lägenhet. Anna vill inte betala då hon anser att hantverkaren har utfört ett undermåligt arbete vilket lett till att Anna har tvingats att anlita en annan hantverkare för att utföra arbetena på ett fackmässigt sätt.

Anna förstår inte alls hur det fungerar inför en domstol. Hon har därför talat med sin granne Bengt som förklarat sig villig att hjälpa Anna och företräda henne inför domstolen. Med stöd av denna mall upprättar Anna en rättegångsfullmakt som ger Bengt rätt att företräda Anna i det aktuella målet.

Leverans av mall för rättegångsfullmakt

Mallen skickas till dig per e-post och du får mallen i både wordformat och pdf-format. Du kan därför öppna mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare. Du väljer själv om du vill fylla i mallen på din dator eller om du vill skriva ut den direkt för att därefter fylla i den för hand.

När du köper denna mall har du fri tillgång till vår MallAssistans. Du behöver därför inte vara orolig för att du inte ska förstå hur du ska använda mallen eller liknande.

Artikelnr: MB464DP Kategori: Etiketter: , , , , ,