Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Gåvobrev » Gåva av bostadsrätt

229 kr

Mall för dig som ska skriva ett gåvobrev i samband med gåva av en bostadsrätt.

Med hjälp av denna mall kan du själv skapa ett giltigt gåvobrev avseende en bostadsrätt. Mallen är mycket enkel att fylla i och du skriver ditt gåvobrev på endast ett par minuter. Genom att kryssa i olika rutor kan du bland annat bestämma att bostadsrätten ska vara gåvotagarens enskilda egendom. På så sätt skyddar du bostadsrätten från att bli inblandad i en bodelning om gåvotagaren någon gång i framtiden skulle skilja sig.

Du kan använda dig av mallen såväl om gåvan avser hela bostadsrätten eller om gåvan endast avser en andel av bostadsrätten.

När du använder dig av denna mall har du fri tillgång till vår MallAssistans som hjälper dig om du stöter på några problem. Mallen levereras per e-post omedelbart efter din beställning. Du kan därför skriva ditt gåvobrev redan inom ett par minuter.

Med hjälp av denna mall kan du själv upprätta ett giltigt gåvobrev avseende en bostadsrätt. Mallen uppfyller alla de krav som ställs på ett gåvobrev som upprättas med anledning av en gåva avseende en bostadsrätt. Den är mycket enkel att fylla i och skulle du stöta på problem eller bli osäker är du välkommen att kontakta vår MallAssistans som står beredd att hjälpa dig.

När du fyller i mallen kan du ange om gåvan, d.v.s. bostadsrätten, ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Genom att bestämma att bostadsrätten ska vara enskild egendom skyddar du bostadsrätten från att ingå i en bodelning om gåvotagaren skulle skilja sig eller om gåvotagaren skulle avlida. I de flesta fall när en bostadsrätt ges bort i gåva görs bostadsrätten till enskild egendom.

Du erhåller mallen i två olika versioner. En version är avsedd att användas om gåvan ges till en bröstarvinge och den andra versionen är avsedd att användas om bostadsrätten ges bort i gåva till någon som inte är bröstarvinge.

Ges gåvan till en bröstarvinge (barn eller barnbarn) kan du även ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Du kan även skriva in helt egna villkor i gåvobrevet om du så önskar.

Vem som kan använda sig av mall för gåvobrev bostadsrätt

Denna mall kan användas av dig som ska ge bort din ägarandel i en bostadsrätt. Mallen kan användas såväl när du ensam äger bostadsrätten som när du endast äger en andel av bostadsrätten.

Andra mallar för gåvobrev

Här på Mallbanken kan du ladda ner ett antal olika mallar för gåvobrev. Här följer ett antal andra mallar för gåvobrev som du kan använda dig av:

Mall för gåvobrev avseende fastighet
Mall för gåvobrev avseende lös egendom
Mall för gåvobrev avseende pengar

Format och leverans

När du laddar ner dokumentmallen får du den i två olika format. Du får en version i Word-format vilken du kan öppna i ditt ordbehandlingsprogram. Du får även version i pdf-format vilken du kan öppna i din webbläsare eller ditt pdf-program som Adobe Reader eller liknande.