Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Samboavtal » All egendom undantas från bodelningsreglerna

229 kr

Mall för samboavtal där samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga mellan samborna.

Att sambolagens bodelningsregler inte ska tillämpas innebär konkret att samborna behåller sin respektive egendom vid en separaiton. Någon hälftendelning som är huvudregeln enligt sambolagen behöver inte göras om samborna använder sig av denna mall.

Mallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är sambornas personuppgifter. Därefter kan avtalet undertecknas av samborna och du har ett giltigt samboavtal.

MallAssistans ingår när du köper denna mall. Mallen levereras till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning.

Enligt reglerna i sambolagen ska samboegendomen delas lika mellan samborna om förhållandet upphör. Det har inte någon betydelse vem av samborna som rent faktiskt har betalt för egendomen. Även om en av samborna har betalt för all samboegendom ska denna delas lika vid en separation.

Exempel:
Astrid och Beata har varit sambor under lång tid. Under samboförhållandet är det Astrid som har betalt för all den samboegendom Astrid och Beata har köpt under deras samborelation. Värdet på sambogendomen kan uppskattas till 400 000 kronor den dag som samboförhållandet upphör. Enligt reglerna i sambolagen ska Astrid och Beata erhålla vardera 200 000 kronor i den bodelning som de gör med anledning av separationen.

Delningen ovan kan ibland upplevas som orättvis, i vart fall från Astrids sida. Vill man som sambo undvika en sådan situation kan man som sambo ingå ett samboavtal där man kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga.

Denna dokumentmall är formulerad så att bodelningsreglerna i sambolagen är helt undantagna. Hade Astrid och Beata använt sig av mallen för att skriva ett samboavtal hade Astrid behållit all den egendom som hon köpt. Beata hade inte haft någon som helst rätt till denna egendom med stöd av reglerna i sambolagen.

Ett samboavtal kan ingås såväl före det att man inleder ett samboförhållande som under själva samboförhållandet.

Mallen är mycket enkel att fylla i. Du behöver endast skriva in sambornas personuppgifter. Därefter kan dokumentet undertecknas och du har ett gällande samboavtal.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna dokumentmall för samboavtal kan användas av sambor som vill ingå ett samboavtal där de helt och hållet avtalar bort sambolagens bodelningsregler.

Andra mallar som kan vara av intresse

Denna dokumentmall innebär att samborna avtalar bort sambolagens bodelningsregler i sin helhet. Vill du endast att sambolagens bodelningsregler ska gälla viss specifik egendom och inte all egendom finns det en särskild mall för det ändamålet. Du finner den mallen via följande länk: Mall för samboavtal där viss samboegendom undantas från sambolagens bodelningsregler.

Vad som ingår vid köp av denna dokumentmall för samboavtal

När du har gjort din beställning skickas det automatiskt ett e-postmeddelande till dig med samboavtalet. Du får avtalet i två olika versioner. En version som du kan öppna i ditt ordbehandlingsprogram och en version som du kan öppna i din pdf- läsare. Du använder dig av den version som du tycker är enklast att använda.

Skulle det uppstå några problem under resans gång är du välkommen att kontakta vår mycket uppskattade MallAssistans.