Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Bodelningsavtal » Sambor

229 kr

Mall för bodelningsavtal mellan två sambor när samboförhållandet upphör.

Med hjälp av denna mall kan ni själva upprätta ert bodelningsavtal. Till mallen följer en skriftlig och enkel handledning som punkt för punkt förklarar vad ni ska tänka på när ni fyller i mallen. Blir ni osäkra på hur ni ska fylla i mallen kan ni kontakta vår MallAssistans och få hjälp.

Mallen skickas till er via e-post direkt efter er beställning och ni kan omgående upprätta ert bodelningsavtal.

När ett samboförhållande upphör finns det inte någon skyldighet för samborna att skriva ett bodelningsavtal, vilket är fallet vid en skilsmässa. Begär en av samborna att bodelning ska ske måste emellertid den andra sambon medverka till att bodelning sker och att ett bodelningsavtal upprättas. Rekommendationen är dessutom att ett bodelningsavtal ska skrivas när två sambor separerar. Det är till fördel för båda samborna.

Ett bodelningsavtal avslutar era ekonomiska mellanhavanden

I de flesta fall när två sambor separerar bör man skriva ett bodelningsavtal. På så sätt får ni ett avslut på era ekonomiska mellanhavanden och ni minimerar risken för framtida diskussioner och tvister. Dessutom kräver ofta bankerna ett bodelningsavtal när någon av er senare ska ansöka om lån.

Med denna dokumentmall kan ni själva skriva ert bodelningsavtal. Mallen är mycket pedagogiskt utformad och hjälper att ”få ordning” på era ekonomiska mellanhavanden. Ni kan enkelt följa mallens strukturer och skriva in den egendom och de skulder som ingår i er bodelning. Därefter skriver ni i slutet av mallen in den fördelningen av egendomen som ni kommit överens om.

Leverans av mallen per e-post

Mallen skickas automatiskt till er per e-post i samband med beställningen. Ni får mallen i både pdf-format och Word-format och ni avgör självfallet själva vilken av dem som ni vill använda er av. Ni får även en skriftlig instruktion som förklarar hur ni ska fylla i mallen och vad ni bör tänka på. Behöver ni hjälp när ni ska använda er av mallen för att skriva ert bodelningsavtal kan ni dessutom kontakta vår MallAssistans som står till er tjänst.

Är ni inte sambor utan makar och ni ska skilja er finns det en särskild mall för den situationen. Ni hittar den mallen här: mall för bodelningsavtal med anledning av skilsmässa