Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Bodelningsavtal » Bodelning vid skilsmässa

229 kr

Mall för bodelningsavtal mellan två makar som har skiljt sig eller ska skilja sig.

Med stöd av denna mall kan ni skriva ert bodelningsavtal på egen hand. Mallen är mycket pedagogiskt utformad och underlättar arbetet med att skriva ett bodelningsavtal. Det följer även med en skriftlig handledning som förklarar hur ni fyller i mallen. Ni har dessutom tillgång till vår MallAssistans som står redo om ni skulla stöta på problem när ni ska fylla i mallen.

Mallen skickas till er per e-post direkt efter er beställningen och ni kan därför skriva ert bodelningsavtal redan inom ett par minuter.

När två makar skiljer sig är huvudregeln att de måste upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Med hjälp av denna mall för bodelningsavtal kan ni själva skriva ett bodelningsavtal som uppfyller kraven i ärvdabalken. Mallen är mycket pedagogiskt utformad och följer ni mallen kan ni själva snabbt och enkelt göra er bodelning.

I bodelningen ska makarnas giftorätts ingå. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Har makarna endast enskild egendom behöver makarna inte göra en bodelning, om inte någon av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Även makarnas skulder ska räknas in i bodelningen. Makarna har rätt att räkna av de skulder som hör till egendom som är giftorättsgods. Men en make kan inte göra avdrag för skulder som är större än värdet av de tillgångar som maken har. Det är därför inte möjligt att ta med sig minusbelopp in själva bodelningen.

För skulder avseende enskild egendom gäller särskilda regler.

Den bodelning som makarna gör måste vara upprättad i skrift och vara undertecknad av parterna. Annars är den inte gällande.

Leverans av mallen

Mallen skickas till er per e-post omedelbart efter er beställning och ni har den i er inkorg inom ett par sekunder. Ni kan därför börja att skriva ert bodelningsavtal redan idag. Till bodelningsavtalet följer en skriftlig instruktion som förklarar hur ni fyller i mallen. Behöver ni ytterligare hjälp kan ni kontakta vår MallAssistans som gärna hjälper er.