Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall för borgensåtagande med en borgensman

229 kr

Mall för borgensåtagande med en borgensman.

Med denna mall kan du själv skriva ett borgensåtagande där en person går i borgen för en annan persons åtaganden. Borgensåtagandet i mallen är en proprieborgen vilket innebär att borgensmannen tecknar borgen “såsom för egen skuld”.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du behöver endast skriva in personuppgifter samt uppgift om den skuld som borgensmannen tecknar borgen för. Du skriver borgensåtagandet på mindre än tio minuter med hjälp av denna mall.

Mallen skickas till dig per e-post direkt när du har gjort din beställning. Har du några frågor när du ska fylla i mallen kan du kontakta vår MallAssistans som står redo att hjälpa dig.