Omgående leverans per e-post

MallAssistans ingår

b

Word och pdf-format

Mall Testamente » Enskilt testamente

229 kr

Mall för testamente.

Detta är en mall för dig som ska skriva ett enskilt testamente, i vilket du själv bestämmer vad som ska ske med din kvarlåtenskap vid din bortgång. Med enskilt testamente avses ett testamente vilket är upprättat av en enda person.

Mallen finns i två versioner. En version är utformad så att dina arvingar ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom. Väljer du denna version behöver du själv inte skriva i någon text. Det enda du behöver göra är att underteckna testamentet, och se till att det även undertecknas av två testamentsvittnen. Därefter har du ett giltigt testamente.

Väljer du den andra versionen kan du själv formulera testamentsförordnandet. Detta innebär att du själv, så länge du följer ärvdabalkens regler, i detalj kan bestämma vem som ska ärva vad efter dig.

Mallen levereras till dig per e-post omedelbart efter din beställning. Du kan därför börja att skriva ditt testamente redan inom ett par minuter. Skulle du stöta på problem eller har några frågor när du ska använda dig av mallen kan du kontakta vår MallAssistans.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du på egen hand skriva ditt testamente. Mallen är avsedd att användas för att skapa ett enskilt testamente, d v s ett testamente som endast avser hur din kvarlåtenskap ska ärvas och som endast du själv skriver under. Detta i motsats till ett gemensamt eller ett inbördes testamente där två personer, oftast två makar eller två sambor, gemensamt kommer överens om vad som ska ske med deras kvarlåtenskap och båda personerna undertecknar testamentet.

Ett enskilt testamente upprättas oftast av personer som är ensamstående, i betydelsen att de inte är gifta eller sambor. Emellertid kan ett enskilt testamente upprättas även av den som är gift eller sambo. Det är inte ovanligt att två makar eller två sambor väljer att upprätta var sitt testamente, i stället för ett gemensamt eller ett inbördes testamente.

Val av mall för enskilt testamente

Denna mall för enskilt testamente finns i två versioner — “Jag vill att mina arvingar ärver som enskild egendom” och “Jag vill själv formulera testamentsförordnandet”. Du väljer själv enkelt vilken av dessa mallar som du vill ladda ner när du gör din beställning. I det följande får du en mer utförlig beskrivning av de två olika versionerna.

Mall testamente - Jag vill att mina arvingar ärver som enskild egendom

Denna version ska du välja om du vill att ditt arv ska fördelas enligt den “legala arvsordningen”, dvs den ordning som anges i ärvdabalken. Detta innebär att om du har bröstarvingar (barn och barnbarn) är det dessa som ärver din kvarlåtenskap. Har du inte några bröstarvingar är det dina föräldrar som ärver dig. Finns det inte några föräldrar är det dina syskon och deras barn som ärver dig.

Denna mall kan således användas såväl om du har bröstarvingar som om du inte har några bröstarvingar.

Att arvingarna ärver som enskild egendom innebär att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning om en arvinge skulle skilja sig eller avlida. Genom att göra ditt arv till enskild egendom säkerställer du att arvet “stannar inom släkten”.

Familj där föräldrarna har använt en mall för testamente med enskild egendom

När du använder denna mall för enskilt testamente ärvs egendomen som enskild egendom. Det innebär du skyddar ditt arv så att det "stannar inom släkten". Skulle en arvinge, t ex ett barn eller ett barnbarn skilja sig kommer arvet inte att ingå i bodelningen.

Mall testamente - Jag vill själv utforma testamentsförordnandet

Väljer du denna version kommer du att erhålla en mall för testamente där du själv kan formulera själva testamentsförordnandet. Med testamentsförordnandet avses den del av testamentet där du anger vad som ska ske med din kvarlåtenskap, dvs vem som ska ärva dig och vem som ska ärva vad. Du kan självfallet även skriva att arvet efter dig ska ärvas som enskild egendom.

Använder du dig av denna mall kan du i detalj reglera vem som ska ha vad. Detta kan vara till fördel om du vill undvika diskussioner mellan de efterlevande. Du kan till exempel ange att en viss person ska ha en viss möbel, att en annan person ska ha tillgångarna på ett visst bankkonto för att endast nämna några exempel. Du kan även testamentera bort egendom till en organisation eller stiftelse som t ex Amnesty, Djurens vänner, Cancerfonden eller liknande.

Tänk på att du måste följa reglerna i ärvdabalken när du skriver ditt testamentsförordnande. Skulle du skriva in bestämmelser som strider mot reglerna i ärvdabalken är risken att testamentet senare kommer att jämkas. Ärvdabalkens regler har framförallt betydelse om du har bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt till arv i form av sin laglott och du kan därför inte helt och hållet “testamentera bort” en bröstarvinge.

Väljer du denna mall får du även en skriftlig handledning som punkt-för-punkt förklarar hur du ska fylla i mallen och vad du ska tänka på när du själv skriver ett enskilt testamente.

Formkrav för testamente

Ett testamente måste uppfylla ett antal formkrav för att vara giltigt. Som exempel på dessa formkrav kan nämnas att ett testamente måste vara upprättat i skrift och det måste vara bevittnat av två testamentsvittnen. Ett testamente som inte uppfyller formkraven kan klandras inför en domstol, vilken kan ogiltigförklara testamentet.

När du använder dig av denna mall för enskilt testamente kan du vara säker på att ditt testamente uppfyller de formkrav som ställs i ärvdabalken Du kan därför känna dig trygg när du skriver ditt testamente.

Vem kan använda sig av denna mall?

Denna mall är till för dig som vill skriva ett enskilt testamente, d v s ett testamente som endast du själv undertecknar och som endast avser hur arvet efter dig ska fördelas.

Andra mallar för testamenten

Vi har flera olika mallar för testamenten. Är du gift och ska skriva ett inbördes testamente tillsammans med din make/maka kan du titta närmare på följande mallar: Mallar för inbördes testamente mellan makar

Är du sambo och ska skriva ett inbördes testamente tillsammans med din sambo kan du titta närmare på följande mallar: Mallar för inbördes testamente mellan sambor

Är du osäker på vilken mall som passar för just din situation kan du kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt mall. Du når oss enklast via något av våra kontaktformulär, per e-post via info@mallbanken.se eller via vår chatt.

Snabb leverans och enkel att använda

När du har beställt din dokumentmall för enskilt testamente, får du inom ett par sekunder ett e-postmeddelande. I e-postmeddelandet finns din dokumentmall. Du får dokumentmallen i två olika format – word och pdf. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du öppna i ditt pdf-program. Du kan fylla i mallen på din dator men du kan även skriva ut den för att därefter fylla i den för hand.

Stöter du på problem när du ska använda dig av din mall för enskilt testamente kan du kontakta vår MallAssistans som står till ditt förfogande.

Artikelnr: N/A Kategori: Etiketter: , , , ,